Okolonás

Lidová hvězdárna a kasárna

Smetanovy sady 811/9, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Zájem o astronomii v Novém Jičíně byl velký již v průběhu 19. století. Vedle jednotlivců to byly hlavně školní instituce, které měly o pozorování hvězd zájem. Střešní kopule Dívčí obecné a měšťanské školy na dnešní Tyršově ulici byla naprojektována a vystavěna v letech 1888-1889 právě pro astronomická pozorování. Z iniciativy příznivců astronomii a astrologii vznikla v roce 1951 na střeše obytného domu křižovatky dnešních ulic Janáčkovy a Smetanovy sady Lidová hvězdárna. Konstruktér František Kalina z Větřkovic spolu s dalšími dobrovolníky sestrojil pro hvězdárnu zrcadlový dalekohled typu Cassegrain o průměru 310 mm. Snadná dostupnost Lidové hvězdárny, několik minut od centra města, lákala veřejnost k večernímu pozorování hvězdné oblohy až do dubna 1988. V letech 1955 – 1965 působil jako odborný pracovník hvězdárny také novojičínský akademický malíř Otakar Zelenka, který svou práci ve hvězdárně promítnul také do svého výtvarného díla. Provoz hvězdárny byl ukončen z důvodu rušení nočního klidu, neboť manipulace s kopulí hvězdárny se rozléhala po celém činžovním domě.

Další místa v blízkosti