Okolonás

Městská nemocnice

K Nemocnici 775/76, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Špitál, útulek pro zestárlé novojičínské měšťany, byl ve městě zřízen již ve 14. století. Avšak počátky skutečné nemocnice lze hledat v roce 1802, kdy novojičínský měšťan Martin Ritz zřídil ve městě sbírku na její založení. Nová městská nemocnice byla zřízena v domě č. 180/42 na dnešní ulici K Nemocnici. Na sklonku třicátých let 19. století byla nemocnice hodnocena jako ústav s nejnižší úmrtností na Moravě. Její kapacity stále nestačily a ani bohulibé aktivity nadace Karla Rössnera a guberniálního rady Theodora Höcka nestačily ke zřízení nové budovy. Až po obecních volbách v roce 1879 starosta JUDr. Hugo Fux podal návrh na zřízení nové nemocnice. Její výstavba započala v roce 1882 na pozemcích naproti Španělské kapli. Rudolfův špitál byl slavnostně otevřen dne 4. října 1884. Na původně přízemní budovu bylo brzy přistavěno další patro a kapacita rozšířena na 100 lůžek. V roce 1912 byl přistavěn nový chirurgický pavilón s dalšími 80 lůžky. V letech 1928-1929 byla hlavní budova zvednuta o další patro a počet přijatých pacientů za rok byl zvýšen až na 3444 osob. Tehdy zde bylo zřízeno také gynekologické oddělení. V letech 1935-1936 byla podle plánů profesora Arthura Payra z Německé technické vyšší školy v Praze a pod taktovkou městského stavebního úřadu pod vedením Ing. Karla Kleina a Arch. Ing. Friedricha Schmieda provedena přístavba východního křídla nemocnice. Spojila prakticky chirurgický pavilón a centrální budovu. Bylo zde umístěno rentgenové pracoviště, oddělení krční a nosní a další specializované obory. Postaven byl také domov sester a nemocniční kaple. Již od prvopočátku zde pracovaly nejlepší městské kapacity, první městský lékař Hans Thiry či druhý městský lékař Julius Perl. Lékařskou péči zde provozovaly také sestry z řádu sv. Alžběty. Během první světové války roku 1917 nemocnici navštívil arcivévoda František Salvátor, generální inspektor dobrovolných zdravotnických jednotek a protektor Červeného kříže.

Další místa v blízkosti