Okolonás

Městská plynárna

Štefánikova 832/5, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Plynárnu ve městě v roce 1869 na vlastní náklady vybudoval Ing. Friedrich Pippig, majitel strojní továrny v Pruském Slezsku. V té době bylo pro obec zřízení takového podniku velmi náročné na správu a údržbu. Naproti tomu soukromník disponoval týmem pracovníků vybaveným potřebnými technickými vědomostmi. Městská obec Nový Jičín se ve smlouvě zavázala, že od vzniku plynárny nepovolí dalších 25 let výstavbu plynárny další. V návaznosti na to vzniklo i městské osvětlení plynovými lampami. Později podnik převzal Karl Heintze, který ho v roce 1892 po složitých jednáních odprodal městu. Pro město byla plynárna podnikem značně ziskovým a pravidelně byla zmiňována ve výročních publikací Nového Jičína. V této době se svítiplyn těšil velké oblibě a používal se také k pohonu četných plynových motorů, osvětlování místností a uličního řádu. Pokles výroby nastal v období první světové války. Nová obliba plynových spotřebičů po jejím skončení měla za následek, že v roce 1928 bylo šest horizontálních retortových pecí plně vytíženo. Na základě nového projektu v roce 1931 zbudovala firma Didier z Berlína moderní čtyřkomorové vertikální pece a nového 35 metrů vysokého komína. Další rozšíření nastalo v roce 1939 a v roce 1944 bylo přikročeno ke stavbě tankovací stanice pro stlačený svítiplyn. Po druhé světové válce byla plynárna znárodněna a zařazena do podniku Moravskoslezské plynárny. Dnes je v držení soukromé společnosti.

Další místa v blízkosti