Okolonás

Dům Spitzer & Klappholz

Masarykovo náměstí 26/15, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Původně soukenický pravovárečný dům je poprvé připomínán koncem 16. století, kdy se jeho majitelem stává novojický měšťan Hans Mayer. Pravovárečné nebo také šenkovní domy, kterých se na náměstí nacházelo 28, patří k nejstarším domům ve městě. Právo vařit a prodávat pivo poskytovalo jejich majitelům značné výsady a hospodářské výhody, z právovárečných měšťanů se také často rekrutoval městský patriciát. R. 1764 dům převzal Carl Josef Schänk, který se o pět let později stal purkmistrem. Od r. 1823 byla majitelkou domu Theresie Lindnerová, která ve své závěti r. 1837 odkázala značné finanční prostředky z prodeje domu na renovaci mariánského sloupu a pořízení nové sochy sv. Mikuláše na náměstí.

Další místa v blízkosti