Okolonás

Měšťanský dům a ateliér Hugo Baara

5. května 22/8, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Nárožní jednopatrový dům, v jádru renesanční z konce 16. století, přestavěný klasicistně na přelomu 18. a 19 století. Novorenesanční zdobená fasáda a půdní polopatro pochází z 80. let 19. století. Boční průčelí má zjednodušené architektonické členění, nad Jungmannovou ulicí je mezi č.p. 26 a 25 rozepjat prampouch. V interiéru se dochovala původní renesanční dispozice, částečně narušená klasicistními úpravami. V pravé části domu jsou při podloubí prostory obchodu s klenbami překrytými novodobými stropními podhledy. V polopatře se v levé části domu nad chodbou dochovala nízká komora s valenou klenbou, ostatní prostory jsou plochostropé. K hlavní budově přiléhá v dvorním traktu spojovací křídlo vybudované v roce 1874, na které navazuje dvoukřídlý dům s okoseným nárožím a hlavním vstupem z Jungmannovy ulice. Tento dům pochází z 2. poloviny 19. století, ale na místě jeho východního křídla přiléhajícího ke Kostelní ulici stál zděný objekt již před rokem 1833.

Další místa v blízkosti