Okolonás

Fara

Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
První zmínky o římsko-katolické faře v Novém Jičíně pocházejí již z doby okolo roku 1483. Fara si prošla za své období mnoha změnami, které byly ovlivňovány náboženskými poměry ve městě. Původní starobylá renesanční farní budova byla v letech 1891-1892 za působení děkana a faráře Johanna Parsche přestavěna do novogotické podoby. Celková částka za novou stavbu se vyšplhala na 20 tisíc zlatých, kterou zaplatila farní obec. Do roku 1919 se v místním farním kostele konaly bohoslužby výlučně v německém jazyce a teprve tohoto roku byla každou neděli povolena jedna mše v jazyce českém. Po roce 1948 byly v důsledku nastolení proticírkevní politiky bohoslužby slouženy jen tajně. V současné době je farnost součástí ostravsko-opavské diecéze a novojičínského děkanátu.

Další místa v blízkosti