Okolonás

Klossova vila

Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový Jičín
Výstavba dnešní ulice Mgsr. Šrámka započala v prvním desetiletí 20. století. Pozemky zde vlastnil převážně stavitel Richard Kloss starší, jehož firma v té době prožívala konjunkturu, která umožňovala i architektonicky náročnější realizace. Většina výrazných staveb v této ulici byla jeho firmou vybudována v průběhu let 1903 až 1908. Vilu pro svou rodinu Richard Klos mezi lety 1903 – 1906, ale již v roce 1913 vilu od rodiny kupuje továrník Moritz Schlezinger.

Další místa v blízkosti