Okolonás

Okresní hejtmanství

Divadelní 139/1, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Slavná éra 'Ringstrasse' zanechala svou nesmazatelnou stopu rovněž v Novém Jičíně. V roce 1879 bylo započato s bouráním nevzhledných domů a s výstavbou nádherného bulváru po obvodu historického centra. Začátkem roku 1879 bylo rozhodnuto o vyčlenění lokality pro stavbu nové budovy Krajského soudu v Novém Jičíně, který od roku 1850 působil v jednom z pronajatých domů na novojičínském náměstí. Následně 17. června bylo rozhodnuto o vypsání konkurzu na plány nové budovy. Při výběru nové lokality se počítalo s dokončením stavby na sklonku roku 1880. Na stavbu budovy bylo vyčleněno 80 tisíc zlatých v úvěru, které měly být splaceny ve dvacetiletém nájemném 5200 zlatých ročně ze strany soudu. Plán stavby vypracovaný architektem Otto Thienemannem pro vypsaný konkurz byl schválen v červenci 1879. Dne 4. října 1879 byl na pozemku při tehdejším Döpperringu položen za přítomnosti starosty města JUDr. Hugo Fuxe základní kámen budoucí stavby. Celek stavby zahrnoval také zasedací soudní sál se vstupní částí pro publikum a spojovacím schodištěm pro úředníky a porotce. Stavby exteriérů, interiérů a střešní konstrukce se ujala firma stavitele Heinricha Czeikeho, sochařské prvky měl na starosti sochař C. Feldbacher, plynoinstalaci zajišťovala vídeňská firma Hörner&Dantine, malířské práce v zasedací soudní síni byla svěřena místním malířům Juliu a Eduardu Veithovi. Vedení celé stavby bylo svěřeno stavební komisi, ve které byli zastoupeni v čele s předsedou Juliem Riedlem jednotliví členové Alois Bauer, Adolf Czapla, Josef Pacholik a Hugo Skalda. Slavnostní předání stavby proběhlo v neděli 17. října 1880 v 10 hodin dopoledne za přítomnosti zemského místodržícího hraběte Felixe Vetter von der Lilie. Slavnostní ceremoniál se odehrál v novém jednacím sále krajského soudu za asistence c. k. prezidenta krajského soudu Johanna rytíře von Chmelarž a starosty města JUDr. Hugo Fuxe. Stavební náklady včetně pozemků, regulace uliční sítě a výstavby zasedací soudní síně nakonec dosáhly výše 75 tisíc zlatých.

Další místa v blízkosti