Okolonás

Vyšší reálná škola a muzeum

Divadelní 2-4, 741 01 Nový Jičín
Původní stavba byla součástí komplexů budov novojičínského textilního podnikatele Augusta Ferdinanda Döppera z první třetiny 19. století. V roce 1870 však zde byl ukončen provoz a budovu odkoupila městská samospráva, která ji poskytla pro zřízení státní tabákové továrny. Ta zde na několik let opravdu působila, než byla přemístěna do nových budov na severovýchodní části města. Nakonec se nově rozhodlo o využití areálu pro školské účely. V zimě roku 1881 byl starý trakt budov bývalé Döpperovy továrny zbourán a provedeny první zemní práce. Na jaře 1882 byla stavba zadána místnímu staviteli Dominiku Beneschovi. V roce 1883 byla stavba reálky dokončena a pro školní rok 1883/4 již hostila své první studenty. V roce 1887 bylo v obecním výboru rozhodnuto o založení městského muzea a umístění jeho sbírek do budovy vyšší reálky. Muzeum zde poté mělo své sídlo několik desítek let. Po druhé světové válce zde působila Střední zdravotnická škola a dnes je objekt součástí Mendelovy střední školy.

Další místa v blízkosti