Okolonás
Zpět na výpis
Historická

Továrny a továrníci Nového Jičína

Nový Jičín, Česká republika

11 zastávek, cca 1 hodina 29 minut

Itinerář trasy

Zobrazit v navigaci
🏭
7 min.

Městská plynárna

Plynárnu ve městě v roce 1869 na vlastní náklady vybudoval Ing. Friedrich Pippig, majitel strojní továrny v Pruském Slezsku. V té době bylo pro obec zřízení takového podniku velmi náročné na správu a údržbu. Naproti tomu soukromník disponoval týmem pracovníků vybaveným potřebnými technickými vědomostmi. Městská obec Nový Jičín se ve smlouvě zavázala, že od vzniku plynárny nepovolí dalších 25 let výstavbu plynárny další. V návaznosti na to vzniklo i městské osvětlení plynovými lampami. Později podnik převzal Karl Heintze, který ho v roce 1892 po složitých jednáních odprodal městu. Pro město byla plynárna podnikem značně ziskovým a pravidelně byla zmiňována ve výročních publikací Nového Jičína. V této době se svítiplyn těšil velké oblibě a používal se také k pohonu četných plynových motorů, osvětlování místností a uličního řádu. Pokles výroby nastal v období první světové války. Nová obliba plynových spotřebičů po jejím skončení měla za následek, že v roce 1928 bylo šest horizontálních retortových pecí plně vytíženo. Na základě nového projektu v roce 1931 zbudovala firma Didier z Berlína moderní čtyřkomorové vertikální pece a nového 35 metrů vysokého komína. Další rozšíření nastalo v roce 1939 a v roce 1944 bylo přikročeno ke stavbě tankovací stanice pro stlačený svítiplyn. Po druhé světové válce byla plynárna znárodněna a zařazena do podniku Moravskoslezské plynárny. Dnes je v držení soukromé společnosti.
🚂
14 min.

Dolní nádraží

Železniční spojení města Nového Jičína se světem bylo realizováno mnohem později než do jiných okolních obcí a měst. Kupříkladu do nedalekého Suchdolu nad Odrou dorazil první parní vlak trati Přerov – Bohumín 1. května 1847 po tzv. Severní dráze císaře Ferdinanda i přesto, že původně měla trasa vést přes Nový Jičín. Alespoň takto vypadaly první plány Salomona svobodného pána Rotschilda a univerzitního profesora Františka Riepla, kteří stavbu železnice plánovali a financovali. V roce 1863 bylo ředitelstvím Severní dráhy císaře Ferdinanda povoleno přejmenování stanice Suchdol nad Odrou na Suchdol – Nový Jičín, přesto další pokusy o stavbu místní dráhy do Nového Jičína nebyly pro vysoké náklady schváleny. Teprve nový zákon o stavbě lokálních drah z roku 1879 umožnil myšlenku stavby železničního spojení uskutečnit. Novojičínská radnice v čele se starostou JUDr. Hugo Fuxem získala v tomto směru podporu od uznávaného stavitele rakouských železnic Karla von Schwarze. Na jaře roku 1880 bylo započato se stavbou železnice. Po vydání koncesní listiny 7.září bylo v neděli 19. prosince 1880 slavnostně zahájeno železniční spojení Nového Jičína se světem. Bylo dobudováno nádraží Nový Jičín – město. Tato privátní dráha mezi Novým Jičínem a Suchdolem nad Odrou existovala až do roku 1946, kdy byla znárodněna. Železniční spojení je v provozu dodnes.