Okolonás

Preisenammerova továrna

Sokolovská 1961/3, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Továrna na sukno Johanna Nepomuka Preisenhammera byla nejstarší a nejmoderněji vybudovanou továrnou na sukno v Novém Jičíně. Založena byla již roku 1786 rodinou Preisenhammer. Již v roce 1848 chtěl Johann Nepomuk Preisenhammer otevřít nové provozy na místě dnešního autobusového nádraží a přilehlých pozemků, ale z důvodu mnoha protestů získal povolení magistrátu až v roce 1850. V roce 1867 továrna prodejem připadla synovci Maxmiliánovi a ten následujícího roku vystavěl další dvoupodlažní tovární trakt, v roce 1880 ji rozšířil o barvírnu a za dalších osm let zřídil novou tovární budovu se strojovnou a kotelnou. Roku 1895 byla továrna opět přestavěna a rozšířena. Jemná sukna Preisenhammerů byla vyvážena do Rakousko-Uherska, na Balkán a do Ruska. Továrna prosperovala až do roku druhé světové války. Po druhé světová válce nesla továrna název Lodena. Její konec lze hledat v 60. letech 20. století, následně byly tovární budovy sanovány, aby ustoupily nové výstavbě.

Další místa v blízkosti