Okolonás

Dolní nádraží

K. Schwarze 853/4, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Železniční spojení města Nového Jičína se světem bylo realizováno mnohem později než do jiných okolních obcí a měst. Kupříkladu do nedalekého Suchdolu nad Odrou dorazil první parní vlak trati Přerov – Bohumín 1. května 1847 po tzv. Severní dráze císaře Ferdinanda i přesto, že původně měla trasa vést přes Nový Jičín. Alespoň takto vypadaly první plány Salomona svobodného pána Rotschilda a univerzitního profesora Františka Riepla, kteří stavbu železnice plánovali a financovali. V roce 1863 bylo ředitelstvím Severní dráhy císaře Ferdinanda povoleno přejmenování stanice Suchdol nad Odrou na Suchdol – Nový Jičín, přesto další pokusy o stavbu místní dráhy do Nového Jičína nebyly pro vysoké náklady schváleny. Teprve nový zákon o stavbě lokálních drah z roku 1879 umožnil myšlenku stavby železničního spojení uskutečnit. Novojičínská radnice v čele se starostou JUDr. Hugo Fuxem získala v tomto směru podporu od uznávaného stavitele rakouských železnic Karla von Schwarze. Na jaře roku 1880 bylo započato se stavbou železnice. Po vydání koncesní listiny 7.září bylo v neděli 19. prosince 1880 slavnostně zahájeno železniční spojení Nového Jičína se světem. Bylo dobudováno nádraží Nový Jičín – město. Tato privátní dráha mezi Novým Jičínem a Suchdolem nad Odrou existovala až do roku 1946, kdy byla znárodněna. Železniční spojení je v provozu dodnes.

Další místa v blízkosti