Okolonás

Tabáková továrna

Přemyslovců 4, 741 01 Nový Jičín
Navigovat
Ve druhé polovině 19. století v souvislosti s rozmachem strojní výroby byla ohrožena existence zvláště novojického soukenického dělnictva. Z těchto důvodů starosta Nového Jičína Adolf Kamprath v roce 1864 požádal státní správu o zřízení tabákové továrny, která by případnou nezaměstnanost omezila. Továrna zahájila činnost v budově zaniklého soukenického závodu, Döpperově továrně. Továrna postupně zaměstnala až 1300 zaměstnanců. Uplatnění zde nacházely převážně ženy. Továrna od prvopočátku patřila státu a po roce 1918 byla podřízena Ústřednímu ředitelství tabákové režie v Praze a ministerstvu financí. V roce 1992 tabákovou továrnu zakoupila nadnárodní společnost Philip Morris, která v roce 1999 v novojičínské továrně definitivně ukončila výrobu. O osm let později prodala továrnu developerské společnosti, která se rozhodla k jejímu zbourání. Demolici továrny v roce 2009 se pokusil zabránit Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, které chtělo nechat továrnu zapsat do seznamu nemovitých kulturních památek. Ministerstvo kultury však žádost zamítlo a budovy nahradilo obchodní centrum.

Další místa v blízkosti